Missie, visie en strategie

Artsen, verpleegkundigen, andere zorgprofessionals, medewerkers, patiënten en studenten vormen samen Amsterdam UMC. Onze missie is: samen ontdekken wij de zorg van morgen.

Dat doen we niet alleen. Dat doen we samen met met onze partners: de ziekenhuizen in de regio, de andere UMC’s, onze twee universiteiten, andere partners in de regio en onderzoekers van over de hele wereld. De hele regio noordwest Nederland is onze werkplaats, met Amsterdam als centrum. Amsterdam, de stad van zoveel verschillende groepen inwoners, de stad waar we zo veel van leren en waar we zoveel mogelijk aan teruggeven. Vanuit deze stad verleggen we onze grenzen.

Onze ambitie is dat onze kennis en onze zorgzaamheid de gezondheid in de wereld aantoonbaar verbeteren. Dat doen we door onze kennis nog beter uit te bouwen, toe te passen, over te dragen en te ontsluiten voor zowel andere zorgverleners als voor de samenleving. Wij trekken mensen boordevol ambitie aan. Ervaring houden we vast, kennis bouwen we uit en nieuw talent trekken we aan. Zo kunnen we de beste bijdrage leveren aan het bevorderen van gezondheid, het voorkomen van ziektes en het verbeteren van behandelingen.

Onze toekomst is letterlijk zichtbaar. Het logo van Amsterdam UMC zie je van ver op onze gevels. Hier leiden we de verpleegkundigen, artsen, onderzoekers, opleiders en bestuurders van de toekomst op.

Strategie

We werken aan een Amsterdam UMC:

  • waarvan de medewerkers met hart en ziel zorgen voor patiënten, studenten, voor de maatschappij en voor de wereld. En natuurlijk voor elkaar.
  • waar we datagebruik en digitalisering intensiever inzetten voor de patiënt en de kwaliteit van de gezondheidszorg.
  • waar we intensief samenwerken in collegiale teams en de handen ineenslaan met onze beide universiteiten en partners in de regio.

Om deze strategie tot leven te wekken, hebben we elkaar nodig. Jij en ik dus, de ‘wij’ in ‘Wij zijn Amsterdam UMC’. Wij werken met de blik naar buiten aan onze gezamenlijke identiteit. Dat doen we door onze kernkwaliteiten en onze kernwaarden te kennen, te herkennen, te doorleven en elkaar te inspireren. Onze kernkwaliteiten (S.P.I.T.S.) geven aan waar wij heel erg goed in zijn. Onze kernwaarden (Z.I.N.) zijn onze gezamenlijke overtuigingen die bepalen hoe wij ons gedragen.

Kernkwaliteiten (S.P.I.T.S.)

Om op de beste manier zorg te leveren, wetenschappelijk onderzoek te doen, onderwijs te geven en opleidingen te verzorgen, moeten we samenwerken, persoonlijk zijn, innovatief, toonaangevend en selectief.

Samenwerken

Wij werken in talentvolle teams die snel leren en diep de inhoud induiken. Binnen teams creëren we ruimte voor talentvolle specialisten om tot het beste resultaat voor de gezondheidszorg te komen. Dat is ook uitgangspunt in de samenwerking met de partners in onze omgeving, onze universiteiten, huisartsen en andere ziekenhuizen. Ruimte maken voor elkaar, rekening houden met elkaar, afspraken maken, elkaar aanspreken en aanmoedigen om telkens het beste uit onszelf te halen.

Persoonlijk

Wij zien altijd de mens in patiënten, in onze directe collega’s en in de andere professionals met wie we samenwerken. Iemand die we niet alleen zorg verlenen maar met wie we ook zorgen kunnen delen. In contact, overleg en belangstelling voor de ander laten we juist zien hoe professioneel we zijn.

Innovatief

De zorg van morgen ontdekken. Dat drijft ons. Wij willen onderzoeken. Logisch, want Amsterdam UMC is een kenniscentrum. Wij vergroten onze kennis door wetenschappelijk onderzoek, dragen kennis over in onderwijs en opleidingen, en passen kennis toe in de patiëntenzorg. Vernieuwen betekent dat we onze specialisaties verdiepen, inhoud verbeteren, kijken naar ontwikkelingen van buiten die we kunnen toepassen op ons vakgebied. Innovatie is de samenleving helpen met nieuwe medicijnen en behandelingen. En daarnaast met informatie en overtuigingskracht om ziekten te voorkomen.

Toonaangevend

Wij willen toonaangevend zijn. Niet zozeer voor onszelf, maar voor degenen die een beroep op ons doen. We willen de beste zorg verlenen, de beste patiënttevredenheid realiseren, het beste onderzoek uitvoeren, de beste opleidingen ontwikkelen en verzorgen, de beste samenwerking met de regio en de gemeente aangaan, de beste kennis van data en digitalisering opbouwen. En de beste mensen aantrekken. Allemaal om de gezondheidszorg voor en de gezondheid in de wereld te bevorderen.

Selectief

De beste willen zijn, betekent niet dat we alles zelf kunnen. Maar wát we doen, dat doen we goed. Sommige behandelingen doen we dus niet zelf. Dat is selectief. Maar selectief zijn betekent meer. Het betekent ook dat we samen met onze omgeving organiseren en afstemmen wat wij kunnen doen en wat elders goed wordt overgenomen. Daarvoor werken we nauw samen met onze partners in de regio en stemmen met hen af hoe we alle patiënten die zich tot ons wenden op de beste manier helpen.

Kernwaarden (Z.I.N.)

We hebben kernkwaliteiten (SPITS) geformuleerd; deze kwaliteiten worden ondersteund door een aantal kernwaarden. Onze kernwaarden zijn Zorgzaam, Initiatiefrijk en Nieuwsgierig (ZIN) en ze zijn de drijfveer voor ons handelen. Onze kernwaarden komen voort uit onze overtuigingen, onze historie en onze visie op het leven.

Zorgzaam

Zorgzaamheid is een belangrijke drijfveer die ons allen bindt. Het is de brandstof om enthousiast en invoelend met onze patiënten en collega’s om te gaan. We zijn zorgzaam voor patiënten die afhankelijk van ons zijn. We helpen ze te genezen, we geven ze aandacht en we luisteren naar de behoeften van iedere individuele patiënt. Dat kan op allerlei manieren, met kennis, vaardigheden en aandacht. Zorgzaamheid stimuleren doen we door werkplezier te verbeteren, door een leven lang te blijven leren en opleiden, met teamontwikkeling, een fijne werkplek en met aandacht voor een duurzame samenleving.

Initiatiefrijk

Mensen die iets bedenken en gaan doen, die het voortouw nemen, ondernemen: dat zijn initiatiefrijke mensen. Initiatief is belangrijk om die dingen die we vandaag goed doen, morgen beter te doen. Wegen die we vandaag niet kennen, morgen te onderzoeken. Initiatiefrijk gaat over verantwoordelijkheid, durf en het plezier om nieuwe paden in te slaan naar een betere gezondheidszorg. Dat geeft beweging en vernieuwing.

Nieuwsgierigheid

Kennis is de onverwoestbare basis van onze zorg, onderzoek en onderwijs. We leiden mensen op en met elkaar ontdekken we hoe het menselijk lichaam en de geest werken. Wij willen weten hoe iets zit en hoe we het kunnen verhelpen, genezen, verbeteren. Nieuwsgierigheid is meer. We willen ook weten wie de andere persoon is, wat de levensomstandigheden zijn, hoe de natuur werkt. Dan komen we tot ontdekkingen voor de zorg van morgen.