Het voorkomen van pijn en andere mondproblemen ten gevolge van kankerbehandeling

Mondproblemen na een oncologische behandeling met chemotherapie, al dan niet gevolgd door een stamceltransplantatie vormen een onderbelicht en onderschat probleem. Zo kan het mondslijmvlies kapot gaan en veel pijn veroorzaken. Eten, drinken, praten en slapen zijn dan moeizaam of zelfs onmogelijk en er kunnen levensbedreigende infecties ontstaan. Patiënten hebben vaak last van een (kurk)droge mond en een verstoorde smaak.

Bij een stamceltransplantatie, waarbij de stamcellen afkomstig zijn van een donor, kunnen patiënten ook nog lang na de behandeling veel last van hun mond hebben. Dit komt door Graft-versus-Hostziekte (GVHD), waarbij cellen afkomstig van de donor, weefsels van de ontvanger beschadigen. Juist de mond is daarbij vaak aangedaan. Orale GVHD geeft klachten als gevoelige en pijnlijke slijmvliezen, monddroogte, smaakstoornissen en een beperkte mondopening. Daarnaast is de kans op tandbederf en mondkanker vergroot. Deze problemen hebben een grote impact op de kwaliteit van leven en kunnen zelf levensbedreigend zijn.

Erkend expertisecentrum

Graft-versus-Hostziekte vereist gespecialiseerde zorg in teamverband. Amsterdam UMC is een erkend expertisecentrum voor GVHD. Door de samenwerking tussen de afdelingen Mondziekten, Kaak-, en Aangezichtschirurgie en Hematologie van Amsterdam UMC en Orale Geneeskunde van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), is de kennis en expertise van de verschillende vakgebieden op het gebied van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs gebundeld.

Onderzoek naar de risicofactoren

Door onderzoek komt er steeds meer inzicht in hoe mondproblemen ontstaan en de risicofactoren. Dit alles opent de weg naar betere preventie en behandeling.Maar is nog veel werk te doen! Oncologische therapieën veranderen snel en daarmee ook de bijwerkingen. Ook bij nieuwe behandelingen, zoals immunotherapie, is de mond vaak aangedaan. Soms zelfs zo ernstig dat de behandeling moet worden uitgesteld of gestaakt, waardoor de overlevingskansen verminderen.

Dr. Judith Raber-Durlacher

Dr. Judith Raber-Durlacher
Dr. Judith Raber-Durlacher, tandarts-onderzoeker bij de afdeling Mondziekten, Kaak, en Aangezichtschirurgie en Orale Geneeskunde Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam is sinds de jaren tachtig betrokken bij patiëntenzorg en onderzoek gericht op het verbeteren van de mondzorg voor deze patiënten.

Lees een interview met Dr. Raber-Durlacher over de impact van mondproblemen in de oncologische zorg en het belang van het onderzoek hiernaar..

Wilt u het onderzoek naar verbeterde mondzorg bij oncologische patiënten steunen?

Maak dan uw bijdrage over op NL11ABNA0488498570 ten name van Stichting AMC Foundation te Amsterdam, o.v.v. ‘Oncologische mondzorg’ en draag bij aan een betere preventie en behandeling en daarmee een kwaliteit van leven van patiënten na een oncologische behandeling.

Wilt u op een andere manier doneren, bijvoorbeeld via een machtiging of periodieke schenking? Lees meer