Het Nationaal Groeifonds investeert 325 miljoen euro in Oncode-PACT, een uniek nationaal consortium waaraan ook onderzoekers van Amsterdam UMC zijn verbonden. Dat is zojuist bekendgemaakt door minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat. Het consortium gaat met deze financiering potentiële kankermedicijnen sneller en goedkoper ontwikkelen, zodat ze eerder bij patiënten terechtkomen.  

De ontwikkeling van een geneesmiddel duurt gemiddeld 10 tot 15 jaar, gerekend vanaf de eerste wetenschappelijke inzichten tot het moment dat patiënten er toegang toe hebben. Aan het eind van dit langdurige ontwikkelproces gebeurt het te vaak dat het kandidaat-geneesmiddel niet goed genoeg blijkt te werken of niet bij de juiste patiënt terecht komt.
Het huidige ontwikkelproces van kankermedicijnen is dus kostbaar, duurt te lang, werkt doorgaans maar bij een deel van de patiënten en de patiënt die nú ziek is schiet er niets mee op. Oncode-PACT wil oplossingen bieden voor deze problemen. 

Met de aanpak die het consortium voor ogen heeft, is al vóór het klinisch onderzoek duidelijk in welke groep patiënten de grootste effectiviteit te verwachten is en onder welke omstandigheden. Hierdoor is het mogelijk om de belangrijke fase van klinisch onderzoek gerichter, kleinschaliger en sneller aan te pakken. 

Impact op patiënten 

De manier van werken binnen Oncode-PACT zorgt ervoor dat patiënten zo vroeg mogelijk en beter geholpen kunnen worden. Daardoor is het in de toekomst in een veel eerder stadium van iemands ziekteproces mogelijk om een behandeling op maat te bieden en daarmee het verschil te maken. Tanja de Gruijl, Hoogleraar Translationele tumor immunologie: "Door deze toekenning kunnen we grote stappen maken in het optuigen van ons recent opgerichte immuuntherapie-centrum en van onze immuun-monitoring unit. Dat zorgt voor een snellere vertaling van nieuwe concepten en immuuntherapieën voor kanker naar de kliniek." 

Wat is Oncode-PACT 

Oncode-PACT is een landelijk consortium van publieke en private partners, waarvan het Oncode Institute penvoerder is. Het richt zich op het versnellen van immuuntherapeutische toepassingen voor de behandeling van kanker (met name vaccins) in de kliniek. Amsterdam UMC-onderzoekers Tanja de Gruijl (medische oncologie), Arjan Griffioen (medische oncologie) en Yvette van Kooyk (moleculaire celbiologie en immunologie) zijn hieraan verbonden. 

Over het Nationaal Groeifonds 

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 20 miljard euro in projecten die zorgen voor structurele en duurzame economische groei voor de lange termijn. Het gaat om projecten op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie op de terreinen waar voor Nederland de meeste kansen aanwezig zijn.