Zowel Amsterdam UMC als Erasmus MC openen op 29 januari een Beschermde Wiegkamer. De kamer biedt laagdrempelige hulp en begeleiding aan zwangere vrouwen en aan vrouwen die net bevallen zijn en om verschillende redenen geen contact kunnen opnemen met reguliere hulpverlening en zorg. Op dit moment zijn er in Nederland 11 van deze kamers.

In Nederland is er een grote groep zwangere vrouwen in zeer kwetsbare omstandigheden. Deze vrouwen weten zich soms geen raad met hun zwangerschap. Dit kan zijn vanwege verkrachting, incest, eerwraak, een vijandige relatie, dakloosheid, financiële problemen of verslavingen. Als de zwangerschap bekend wordt, kan dit zelfs levensbedreigend zijn voor de zwangere en haar ongeboren kind. Wanneer vrouwen geen raad weten met hun zwangerschap, bevalling of baby dan kunnen zij afstand doen van hun kind.

De beste zorg

De Stichting Beschermde Wieg is initiatiefnemer van deze kamers. De stichting staat ouders bij die door omstandigheden niet in staat zijn medische hulp of begeleiding bij de zwangerschap te zoeken. Het kind kan het beste opgroeien bij de moeder en naasten. Als dat niet mogelijk is, ondersteunt de stichting de zwangere vrouwen en krijgen ze zo de beste zorg. Barbara Muller is oprichter van de stichting Beschermde Wieg. Barbara Muller: "We hebben een keer een vrouw geholpen die zo bang was dat haar zwangerschap bekend zou worden, dat ze van plan was in haar eentje op een stations-WC te bevallen. Het station was in een andere stad dan waar ze woonde. Ze had een rompertje gekocht bij een supermarkt in weer een andere stad. Alles om te voorkomen dat iemand er achter zou komen dat ze een kindje zou krijgen. Uiteindelijk was de bevalling zó pijnlijk dat ze toch besloot de Beschermde Wieg te bellen. Ze is uiteindelijk in de lift van het ziekenhuis bevallen.”

Kwaliteit van leven

Gynaecoloog Christianne de Groot van Amsterdam UMC is al langere tijd bezig met het realiseren van een beschermde wiegkamer bij Amsterdam UMC. "Wij willen aan iedere vrouw en haar (ongeboren) kind zorg bieden die passend is. Samen met de Stichting Beschermde Wieg geven we deze kwetsbare vrouwen laagdrempelig preventieve hulp en begeleiding. Zo is een veilige geboorte voor de moeder en haar kind mogelijk. We werken samen met Beschermde Wieg en veel andere instanties in het land en regio Amsterdam om zo mogelijk de moeder en het kind contact met elkaar te laten houden. Zo creëren we kwaliteit van het leven.”

De Beschermde Wiegkamer vind je op locatie AMC. Zie ook: https://beschermdewieg.nl/