Amsterdam UMC en Flevoziekenhuis, Almere starten Endometriose Groot Amsterdam (EGA) om de zorg voor vrouwen met endometriose te verbeteren. EGA wordt woensdag officieel met een symposium afgetrapt. Amsterdam UMC richt zich daarbij op complexe operaties en op vrouwen met zeer gecompliceerde problemen die nergens anders in Nederland terecht kunnen. Flevoziekenhuis zal patiënten met middelcomplexe problemen sneller helpen. Gynaecoloog Velja Mijatovic van Amsterdam UMC benadrukt: "Endometriose is een aandoening die vaak jarenlange klachten en persoonlijk leed veroorzaakt. EGA gaat deze vrouwen beter en sneller helpen."

Endometriose is een chronische aandoening waarbij baarmoederslijmvliesachtig weefsel zich buiten de baarmoeder bevindt. Endometriose geeft een lokale ontstekingsreactie maar zorgt er ook voor dat het weefsel zich verspreidt in zenuwen en omliggende organen zoals blaas en darmen. Als endometriose lang bestaat, kan het onherstelbare schade geven en onvruchtbaarheid veroorzaken. Gemiddeld duurt het acht jaar voordat de diagnose endometriose wordt gesteld.

Eerder opsporen

Endometriose Groot Amsterdam vindt dat de endometriosezorg beter kan onder andere door de wachttijden terug te brengen tot 6-8 weken en door samenwerking met andere ziekenhuizen in de regio te bevorderen. Gynaecoloog Marchien van Baal van Flevoziekenhuis: “Door samen te opereren, samen onderwijs te geven en grensverleggend onderzoek te doen, verbetert de zorg en worden nieuwe behandelingen ontwikkeld.” Endometriose Groot Amsterdam heeft al nieuwe apps ontwikkeld voor zowel de patiënt als de hulpverlener waarmee endometriose eerder kan worden opgespoord en de begeleiding van de patiënt verbetert. Door eerdere diagnose en snellere behandeling wordt zo onherstelbare schade voorkomen.

Minder hinder

EGA werkt intensief samen met de Endometriose Stichting en andere belangengroepen. Het doel is dat vrouwen met endometriose minder hinder van de ziekte hebben en zich daardoor beter kunnen ontwikkelen in hun sociale en professionele leven. Velja Mijatovic: "Hiermee komen we tegemoet aan de wens van patiënten en van de politiek om de endometriosezorg beter in te richten om de diagnose eerder te stellen zodat de beste behandeling eerder kan starten. Maar ook gaan we vrouwen met zeer complexe problemen behandelen die nu nog nergens in Nederland terecht kunnen.”

Bekijk hieronder de video over betere hulp aan vrouwen met endometriose:

Accepteer alle cookies om deze video te bekijken.

Maatschappelijke impact

Uit recent onderzoek blijkt dat de impact van vrouwspecifieke aandoeningen als menstruatieklachten en endometriose veel groter is dan eerder gedacht. Gynaecoloog Judith Huirne van Amsterdam UMC en voorzitter van de NVOG koepel Wetenschap benadrukt: “De maatschappelijke impact van deze aandoeningen is enorm. De kosten vanwege zorg en gerelateerd ziekteverzuim kost ons als maatschappij jaarlijks naar schatting 5,2 miljard euro. De lange tijd tot juiste diagnose en behandeling dragen hieraan in belangrijke mate bij. We moeten ook als instellingen verantwoordelijkheid nemen door de zorg beter te organiseren.” Dit sluit ook aan bij de oproep van demissionair minister Pia Dijkstra aan bestuurders en instellingen om meer prioriteit te geven aan vrouwspecifieke aandoeningen.

Foto: still uit video Amsterdam UMC