Op 23 mei heeft KWF Kankerbestrijding ruim 1,5 miljoen euro toegekend aan Amsterdam UMC Cancer Center Amsterdam, bestemd voor kankeronderzoek. Het gaat om onderzoeken naar verschillende kankersoorten waaronder dikkedarmkanker en alvleesklierkanker. Ook is er geld voor onderzoek naar een nieuw mantelzorgprogramma voor patiënten met kanker.

Dikkedarmkanker kan voorkomen worden door bij een kijkonderzoek (coloscopie) darmpoliepen te verwijderen. Veel van deze onderzoeken vinden plaats binnen het bevolkingsonderzoek darmkanker, of als de deelnemer bloed in zijn of haar ontlasting heeft. Helaas wordt er bij mensen die eerder een kijkonderzoek hebben gehad, naderhand soms toch nog darmkanker ontdekt. Deze zogenoemde post-coloscopie darmkankers zijn waarschijnlijk het gevolg van niet-geziene of niet volledig verwijderde poliepen. Vermoedelijk gaat het om een bepaald type poliep, de serrated poliep. Deze poliep is tijdens een kijkonderzoek relatief lastig te zien.
Evelien Dekker, hoogleraar gastro-intestinale oncologie, heeft bijna een half miljoen euro gekregen om onderzoek te doen naar deze post-coloscopie darmkankers. “Ik ben verheugd met deze toekenning, nu kan ik onderzoeken wat de kenmerken van deze darmkankers zijn en uit welk type poliep ze ontstaan. Hiermee hopen we te ontrafelen wat de meest waarschijnlijke oorzaak van deze darmkankers is, zodat we uiteindelijk kunnen proberen deze darmkankers te voorkomen.”

Alvleesklierkanker

De overlevingskansen van patiënten met alvleesklierkanker zijn slecht. Zelfs als er bij de diagnose nog geen uitzaaiingen zijn, overlijdt de meerderheid van de patiënten binnen 5 jaar aan deze ziekte. De studie PREOPANC-5 is een vervolg op eerdere studies waarin werd onderzocht of de volgorde van behandelen invloed heeft op de overlevingskans van mensen met alvleesklierkanker. In de nieuwe studie wordt nu (binnen de landelijke Dutch Pancreatic Cancer Group) onderzocht of een ‘triple’ combinatiebehandeling van chemotherapie, bestraling en immuuntherapie voorafgaand aan de operatie de overlevingskansen van deze patiënten kan verbeteren. Hanneke Wilmink (afdeling Medische oncologie) ontving ruim vierhonderdduizend euro om dit te onderzoeken. “Het is fantastisch dat wij voor dit onderzoek financiële steun van KWF hebben gekregen. Met onze landelijke onderzoeksgroep en deze subsidie hopen we de uitkomsten voor deze patiënten nog verder te kunnen verbeteren.”.

Mantelzorgprogramma

Patiënten met kanker die een zware operatie ondergaan, hebben langdurig zorg nodig. Onderzoekers van Amsterdam UMC ontwikkelden een mantelzorgprogramma om families al tijdens het ziekenhuisverblijf hierop voor te bereiden. Familieleden of naasten krijgen dan training in diverse zorgtaken en helpen die uit te voeren. De effecten van het programma zijn veelbelovend, maar nog niet getest in andere ziekenhuizen. Anne Eskes (senior verpleegkundig onderzoeker) en hoogleraar chirurgie Els Nieveen van Dijkum doen onderzoek naar de benodigde strategieën om het mantelzorgprogramma te implementeren in de oncologische zorg. Hiervoor krijgen ze meer dan een half miljoen euro.

Fotografie: Amsterdam UMC