Kan een vaccin tegen het rotavirus – dat diarree veroorzaakt – het oneigenlijk antibioticagebruik verminderen bij kinderen in Afrika? Internist-infectioloog Vanessa Harris van de afdeling Global Health, kreeg een aanzienlijk geldbedrag om deze vraag te gaan onderzoeken. Dit doet zij samen met collega’s van de afdeling Medische microbiologie. 

Vrijwel alle kinderen komen wel een keer in aanraking met het rotavirus, dat hevige diarree veroorzaakt. In lage- en middeninkomens-landen met beperkte toegang tot zorg leidt dat vaak tot uitdroging waardoor veel jonge kinderen sterven. Sinds 2006 zijn er vaccins tegen dit virus, die veel diarree-aanvallen voorkomen. Daardoor overlijden er minder kinderen.
Internist-infectioloog Vanessa Harris (afdeling Global Health), die onderzoek doet naar de effectiviteit van vaccinaties tegen het rotavirus, zoekt nu ook uit of de vaccins het onnodig gebruik van antibiotica verminderen en daarmee het ontstaan van antibioticaresistentie. Dat doet zij, met funding van de Wellcome Trust, in grote klinische studies naar de effectiviteit van nieuwe rotavirus-vaccins in Zambia en Ghana.

Resistentie wereldwijd terugdringen

In lage-inkomenslanden krijgen kinderen met diarree vaak antibiotica, terwijl die alleen effectief zijn tegen bacteriën en niet tegen een virus. Een deel van hen slikt dus onterecht deze medicijnen. Dit oneigenlijke gebruik draagt bij aan het ontstaan van bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica. De hoop is dat het vaccin het aantal diarree-aanvallen vermindert en daardoor ook het onnodige gebruik van antibiotica en het ontstaan van antibioticaresistentie.

Harris heeft nu financiering gekregen om samen met onderzoekers van de afdeling Medische microbiologie  in de ontlasting van kinderen te onderzoeken of rotavirus-vaccins antibioticaresistentie kunnen voorkomen. Dit onderzoek valt onder het GLORIA programma van AMR-Global, een publieke-private samenwerking (PPS) die experts in wetenschap, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samenbrengt in de strijd tegen antibioticaresistentie. Het GLORIA programma wordt medegefinancierd met PPS-toeslag die door Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health, beschikbaar is gesteld ter stimulering van publiek-private samenwerkingen. Health~Holland draagt 800.000 Euro bij aan het project van Harris.

Foto: Shutterstock