Aantal dierproeven in 2021

In Amsterdam UMC wordt vaak maar 1 dierproef uitgevoerd met een proefdier, het aantal dierproeven staat dus ongeveer gelijk aan het aantal gebruikte proefdieren. In 2021 zijn in totaal 14.089 dierproeven uitgevoerd in Amsterdam UMC. De meeste dierproeven worden uitgevoerd met muizen en ratten. In de tabel en figuur hieronder is te zien voor welke doeleinden dierproeven binnen onze instelling zijn verricht.

Categorie Aantal dierproeven
Afweersysteem 2287
Circulatie, lymfoide organen, cardiovasculair 3174
Infectieziekten 1148
Kankeronderzoek 2651
Maag, darm, leverziekten 1042
Onderwijs 1379
Overig 2408
In totaal 14089
Figuur 1. Het percentage uitgevoerde dierproeven per categorie in 2021. Figuur 1. Het percentage uitgevoerde dierproeven per categorie in 2021.
Mate van ongerief per dierproef

De wettelijke term voor alle negatieve ervaringen (bijvoorbeeld pijn en stress) die proefdieren door dierproeven ervaren is ongerief. Het is verplicht een indeling te maken naar licht, matig en ernstig ongerief. Daarnaast is er een vierde categorie, genaamd terminaal, hiermee wordt bedoeld dat een dier gedood wordt onder verdoving, zonder dat er ander ongerief ervaren is. Het ongerief per dier zo laag mogelijk gehouden worden.

Figuur 2. Percentage mate van ongerief van de dierproeven uitgevoerd in 2021. Figuur 2. Percentage mate van ongerief van de dierproeven uitgevoerd in 2021.
Figuur 3. Het aantal dierproeven per categorie verdeeld in de mate van ongerief. Figuur 3. Het aantal dierproeven per categorie verdeeld in de mate van ongerief.