Proefdierfaciliteit

Amsterdam UMC voert op twee locaties dierproeven uit. De zorg voor het welzijn van proefdieren, het verhogen van vakinhoudelijke kennis bij uitvoerenden en het informeren van het algemene publiek staan centraal. De locaties hechten aan kwaliteit, dus ook aan verantwoord gebruik van proefdieren. Openheid en transparantie zijn daarbij kernbegrippen.  

In Amsterdam UMC wordt voortdurend gezocht naar manieren om het aantal gefokte proefdieren zo beperkt mogelijk te houden en fokoverschotten terug te dringen. Daarom fokken de deskundige medewerkers van de proefdierlocaties veel proefdieren zelf. Hierbij begeleiden en adviseren ze ook de onderzoekers. 

    Ga naar AARC VU

    muis in een bakje
    muis wordt gewogen
    proefdierenfasciliteit