TPI Amsterdam

Transitie Proefdiervrije Innovaties Amsterdam (TPI Amsterdam) is een initiatief van Vrije Universiteit Amsterdam en Amsterdam UMC. De missie van TPI Amsterdam is om proefdiervrije innovaties van de Amsterdamse kennisinstellingen te ontwikkelen en stimuleren en de implementatie te versnellen in onderwijs en onderzoek. Wetenschappers uit de life sciences, fysica, scheikunde en (bio)informatica bundelen de krachten met het Amsterdam Animal Research Center om het 3V-beleid effectief te implementeren met advies en toezicht vanuit de Instantie voor Dierenwelzijn.
  • proefdiervrij onderzoek en onderwijs stimuleren met symposia, helpathons en netwerken
  • ontwikkelen en verzorgen van (post)academisch onderwijs
  • website met informatie, video’s en interviews over de ontwikkeling van proefdiervrije methoden van Amsterdam UMC en VU wetenschappers: www.vu.nl/tpi-amsterdam.

Accepteer alle cookies om deze video te bekijken.
Accepteer alle cookies om deze video te bekijken.
Accepteer alle cookies om deze video te bekijken.