Inkoop- en leveranciersinformatie Amsterdam UMC

Inkoop binnen Amsterdam UMC heeft 2 afdelingen

 1. De Dienst Strategische Inkoop begeleidt de aanschaf van alle producten en diensten binnen Amsterdam UMC. De leidraad hierbij is het Amsterdam UMC Inkoopbeleid, dit is grondslag voor elk inkoopproces binnen Amsterdam UMC en geldt voor alle medewerkers.
  Strategische inkoop begeleidt en adviseert bij de aankoop van alle producten en diensten binnen Amsterdam UMC. Onderdeel hiervan is de procesbegeleiding bij Europese aanbestedingen en grote inkoopprojecten.
  Voor vragen kunt u contact opnemen met Strategische Inkoop via inkoop@amsterdamumc.nl of met uw eigen inkoop contactpersoon binnen Amsterdam UMC.

 2. Daarnaast is er de afdeling Operationele inkoop. De medewerkers van Operationele inkoop fungeren als de schakel tussen bestellers en leveranciers. Ze zijn verantwoordelijk voor de operationele verwerking van bestelaanvragen, vanaf het moment van indienen tot en met de opvolging en nazorg van bestellingen.
  Voor vragen kunt u contact opnemen met Operationele Inkoop in een van de locaties:

  1. Locatie AMC via io.inkoopamc@amsterdamumc.nl
  2. Locatie VUMC via inkoop.vumc@amsterdamumc.nl

Belangrijke overige informatie

Algemene inkoopvoorwaarden NFU en inhuurvoorwaarden externe arbeidskrachten

Let op er is daarnaast ook een locatie gebonden aanvulling op de AIV. Die vind u op de vervolg pagina van de locatie AMC of VUMC.

 • Algemene Inhuurvoorwaarden
  De voorwaarden uit het pdf-bestand "Voorwaarden inhuur van externe arbeidskrachten" zijn van toepassing bij iedere vorm van inhuur van externe arbeidskrachten die het AMC aan gaat, waaronder die voor ZZP'er, uitzendkracht en gedetacheerde.

Facturen, crediteurenadministratie en belasting

Amsterdam UMC zal het plaatsen van orders buiten de – locatie gebonden - geautomatiseerde bestelsystemen om, niet meer accepteren. Dit houdt in dat wij geen orders meer aannemen zonder het officiële locatie AMC of locatie VUMC ordernummer. Alleen facturen voorzien van het correcte ordernummer en in de juiste locatie ingediend zullen worden verwerkt en betaald. Als dit ordernummer niet vermeldt staat op uw factuur, dan zullen wij deze retourneren zonder betaling.

Ook zullen verzamelfacturen niet meer in behandeling worden genomen. Deze aanscherping is bedoeld om een snellere en efficiëntere afhandeling van facturen te waarborgen, wat op zijn beurt zal resulteren in een snellere betaling voor uw geleverde producten en diensten.

 • Kamer van Koophandel nummer Stichting Amsterdam UMC: 64156338
 • BTW nummer van Stichting Amsterdam UMC: NL855546670B01
 • EORI nummer voor douane van Stichting Amsterdam UMC: NL855546670

Recalls en veiligheidsmeldingen

Een recall is het terugroepen van medische hulpmiddelen bij vermeende of vastgestelde ondeugdelijkheden van een hulpmiddel of product op verzoek van de leverancier. Dit kan dus op basis van een externe recall of safety notice.

Hoe te handelen in geval van een externe recall/safety notice door een leverancier van medische hulpmiddelen.
U dient de volgende informatie per locatie te verstrekken via het locatie gebonden emailadres: AMC is recall@amc.nl of VUMC is inkoop.vumc@amsterdamumc.nl

 1. Contactpersoon binnen uw bedrijf + telefoonnummer + 06-nummer
 2. Artikelomschrijving, type, maatvoering
 3. Fabrikant artikelnummer
 4. Uw eigen artikelnummer
 5. Lot- of chargenummer(s)
 6. Aard en ernst van de kwaliteitsafwijking
 7. Kans en effect van de risico's (met het oog op patiëntveiligheid)
 8. U dient tevens aan te geven:

  1. Betrokken ordernummers, orderdata, afleverdata
  2. Geleverde aantallen en verpakkingseenheid
  3. Per order de geleverde lot- of chargenummer
  4. Deze informatie stuurt u per email onder vermelding van "recall" of "safety notice" in het veld "onderwerp"

Vertegenwoordigers (van firma’s) die op de OK willen komen

 1. Melden zich aan bij binnenkomst en ontvangen een bezoekerspas;
 2. Zijn enkel in de OK aanwezig op uitnodiging/ toestemming van de (opererende) arts;
 3. Geven alleen product technisch advies, nemen geen taken over;
 4. Waarborgen de privacy van de patiënt en houden zich aan de zwijgplicht;
 5. Zijn bekwaam om hun taak uit te voeren en worden regelmatig bijgeschoold.

Melding Datalek

Datalekmeldingen door een leverancier dienen behalve aan de AMC opdrachtgever ook te worden gemeld bij de Functionaris Gegevensbescherming | Privacy Jurist via datalek@amsterdamumc.nl.