Locatie AMC

De Dienst Strategische Inkoop begeleidt de aanschaf van alle producten en diensten binnen Amsterdam UMC. De leidraad hierbij is het Amsterdam UMC Inkoopbeleid.

Informatie voor leveranciers

Documentenlijst :

Factuuradres

Amsterdam UMC, locatie AMC
Crediteurenadministratie
Postbus 400
1115 ZJ DUIVENDRECHT
KvK nr: 34362777
BTW nr: NL004627672B01
facturen@amc.uva.nl

Overige relevante informatie

   Datalek

   Datalekmeldingen door een leverancier dienen behalve aan de AMC opdrachtgever ook te worden gemeld bij de Functionaris Gegevensbescherming | Privacy Jurist via datalek@amsterdamumc.nl.

   Vertegenwoordigers (van firma’s) die op de OK willen komen

   • Melden zich aan bij binnenkomst en ontvangen een bezoekerspas;
   • Zijn enkel in de OK aanwezig op uitnodiging/ toestemming van de (opererende) arts;
   • Geven alleen producttechnisch advies, nemen geen taken over;
   • Waarborgen de privacy van de patiënt en houden zich aan de zwijgplicht;
   • Zijn bekwaam om hun taak uit te voeren en worden regelmatig bijgeschoold.

   Inhuurvoorwaarden van externe arbeidskrachten

   De voorwaarden uit het pdf-bestand "Voorwaarden inhuur van externe arbeidskrachten" zijn van toepassing bij iedere vorm van inhuur van externe arbeidskrachten die het AMC aan gaat, waaronder die voor ZZP'er, uitzendkracht en gedetacheerde.