Citrienfonds

De acht universitair medische centra in ons land hebben de mensen, de kennis, de infrastructuur en de mogelijkheden om - samen met hun netwerk van partners - goede ideeën te vertalen in concrete innovaties. Zo werken ze mee aan oplossingen voor de grote uitdagingen in de zorg in de 21ste eeuw, waaronder het steeds ouder worden van de mens, de druk op de zorgkosten door de voortschrijdende medische technologie en de toename van het aantal chronische patiënten.

De umc’s werken samen in een federatief verband, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Door de rijksoverheid is de NFU verantwoordelijk gemaakt voor de uitvoering van het zogenoemde Citrienfonds. Dit fonds van 25 miljoen euro (beschikbaar voor de periode 2014-2018) helpt duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de zorg te ontwikkelen op vijf thema’s, waaronder e-Health.

Voor het thema e-Health is Amsterdam-UMC-hoogleraar Chirurgie Marlies Schijven benoemd tot programmaleider. Zij coördineert de ontwikkeling van een digitale omgeving waarin alle actuele informatie en onlinediensten die betrekking hebben op een bepaalde patiënt direct te bekijken zijn: zowel voor de patiënt zelf en zijn/haar naasten als voor alle bij de zorg betrokken professionals en informele zorgers.

Meer over e-Health bij de NFU is te vinden op de website van het NFU en het Citrienfonds. Ook is er een speciale NFU-website over e-Health.