Nevenactiviteiten hoogleraren

Transparantie is een van de vijf principes van de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit, die ook de basis vormen van de Amsterdam UMC Research Code. Daarom publiceren wij de nevenwerkzaamheden die onze hoogleraren verrichten volgens de HR-registratiesystemen.

Het gaat daarbij om activiteiten die relevant zijn in het kader van maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek, en om activiteiten die mogelijk kunnen leiden tot het risico van belangenverstrengeling.

Alle medewerkers van Amsterdam UMC, dus ook alle medewerkers die onderzoekstaken verrichten, dienen hun nevenwerkzaamheden op te geven in de HR-registratiesystemen. Het is de verantwoordelijkheid van de medewerkers om deze activiteiten te registreren. In de onderstaande pdf-documenten staan de nevenwerkzaamheden van alle hoogleraren van Amsterdam UMC vermeld. Deze lijsten zijn tot stand gekomen op basis van de verzamelde informatie in de HR-registratiesystemen van beide locaties en worden periodiek geactualiseerd.