Meting patiëntervaringen

Wij verbeteren voortdurend onze zorg- en dienstverlening. Uw ervaringen en tips zijn een belangrijke bron van informatie. We doen daarom onderzoek onder onze patiënten naar hun ervaringen met ons ziekenhuis.

Patiëntervaringsmonitor (PEM)

Bent u patiënt in ons ziekenhuis? Dan kan het zijn dat we u uitnodigen om een vragenlijst in te vullen over uw ervaringen in Amsterdam UMC. Lees meer over de PEM

Patiëntenpanel

Bent u ouder dan 16 jaar en wilt u structureel meedenken over onze zorg, dan kunt u zich aanmelden voor het patiëntenpanel van Amsterdam UMC.