Ziekenhuischeck

Ziekenhuizen in Nederland willen open zijn over hun kwaliteit van zorg. Daarom hebben zij in voorbije jaren gezamenlijk het Kwaliteitsvenster ontwikkeld. Sinds 1 oktober 2018 heet dit Ziekenhuischeck.

Ziekenhuischeck, voorheen geheten "het Kwaliteitsvenster" geeft patiënten en andere geïnteresseerden inzicht in onderwerpen die iets zeggen over de kwaliteit van dat ziekenhuis en de ervaringen van patiënten. Amsterdam UMC ondersteunt dit initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Ziekenhuischeck behandelt diverse onderwerpen die iets zeggen over de kwaliteit van zorg van een ziekenhuis, zoals patiëntervaringen, wachttijden, behandelresultaten, hoe vaak risicovolle operaties worden uitgevoerd, sterftecijfers en dergelijke.

Meer weten over kwaliteit?

Bekijk de website Ziekenhuischeck.