Datagedreven zorg

Het gebruik van data in de zorg is al zo oud als de medische wetenschap zelf, waar waarnemingen en metingen de basis zijn voor discussie en ontwikkeling. Wat relatief nieuw is, is de explosieve toename van data en datatechnologieën. Die hebben de potentie om versnelling, verdieping, efficiëntie en verbetering in alle geledingen van onze organisatie teweeg te brengen. Door hier slim gebruik van te maken kunnen we een ongekende transformatie in de organisatie doormaken.

Heel concreet betekent het feit dat we structureel patiëntendata verzamelen bijvoorbeeld dat we meer inzicht in (de verbanden tussen) patiëntkenmerken, leefpatronen, ziekten en uitkomsten van de zorg kunnen krijgen. Tegelijkertijd kunnen we data inzetten om processen in onze bedrijfsvoering doelmatiger te maken.

Lees meer over onze visie op datagedreven zorg: